Immergroen Ouerskapseminaar

Immergroen Ouerskapseminaar

Ons het net ‘n kort tydjie om werklik ‘n invoed op ons kinders se opvoeding te hê. Wil jy die beste maak van die tyd tot jou beskikking?

7 Ouerskapslaggate
Ouerskap praatjie waarby wortelwaarhede van Immergroenouerskap opgeweeg word teen wêreld se persepsies.

Vrydag 3 Augustus 2018